Marketing usług medycznych – jakie działania są niedozwolone?

Reklama usług medycznych w świetle aktualnych przepisów

Zakaz reklamy usług medycznych to zagadnienie uregulowane przez Kodeks Etyki Lekarskiej, ustawę o działalności leczniczej oraz unijną dyrektywę o handlu elektronicznym. Podmioty, które naruszą obowiązujące przepisy, mogą ponieść odpowiedzialność na gruncie administracyjnym, karnym i cywilnym.

Czy to oznacza, że promocja sektora prywatnego ochrony zdrowia jest niedozwolona?
Na szczęście nie, ale działania marketingowe muszą być prowadzone w sposób wyważony i przemyślany!

Branża z ograniczeniami – jak reklamować usługi?

Tworzenie treści na strony placówek medycznych czy prywatnych praktyk lekarskich lub lekarsko-dentystycznych wymaga przestrzegania szeregu wytycznych. Po pierwsze, informacje zawarte na stronie i w wizytówce nie mogą nosić cech reklamy. Niedozwolone jest zachęcanie do skorzystania z usług, publikowanie opinii dotyczących skuteczności zabiegów czy składanie obietnic. Po drugie, umieszczając biogram lekarza na stronie internetowej, należy powstrzymać się od pochwał i określeń wartościujących, np. najlepszy specjalista, skuteczny zabieg, gwarantowane efekty. Użyte sformułowania nie mogą być interpretowane jako zachęta, np. „specjalista w zakresie położnictwa, współzałożyciel renomowanej kliniki X, praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym”.

Już wiesz, czego musisz unikać. Sprawdź zatem, jakie informacje możesz zawrzeć na stronie:

  • tytuł zawodowy i stopień naukowy,
  • dane personalne,
  • godziny i miejsce przyjęć,
  • specjalizacja i rodzaj praktyki,
  • wąskie specjalizacje,
  • udzielane świadczenia zdrowotne.

Wykreowanie spójnego wizerunku stanowi klucz do sukcesu biznesowego, dlatego działania marketingowe powinny być konsultowane ze specjalistami. Pamiętaj, że zakaz reklamy usług zdrowotnych nie jest tożsamy z całkowitym zakazem udzielania się w sieci i tworzenia wizerunku marki.

Reklama usług medycznych – jak powinna wyglądać?

Granica między niedozwoloną reklamą a informacją dotyczącą usług świadczonych przez placówkę medyczną jest płynna. Tworząc treści, dotyczące doświadczenia lekarzy czy wykorzystywanego sprzętu diagnostycznego, należy skupić się na przekazie merytorycznym i całkowicie wyeliminować sformułowania o charakterze wartościującym i porównawczym. Niedopuszczalne jest informowanie o wysokiej jakości usług, zachęcanie przez zniżki czy używanie trybu rozkazującego, np. „przyjdź”, „sprawdź”.  Warto jednak pamiętać, że istnieje różnica między reklamą a promocją zdrowia.

Czym jest promocja zdrowia i jak ją wykorzystać w celach reklamowych?

Promocja zdrowia to zespół działań, które mają na celu zwiększenie społecznej świadomości na temat czynników warunkujących stan zdrowia i przyczyniających się do jego poprawy. Każda usługa medyczna może być połączona z reklamą placówki. Z jednej strony przekazujesz ważne informacje dotyczące dbałości o kondycję fizyczną, z drugiej – pozyskujesz odbiorców, którzy mogą w przyszłości skorzystać z Twoich usług.

Marketing w branży medycznej – działania niepubliczne

Skutecznym sposobem na zwerbowanie klientów jest wystosowanie prywatnego komunikatu skierowanego do konkretnej grupy osób, np. subskrybentów newslettera, użytkowników prywatnych grup w mediach społecznościowych czy osób, które wyraziły zgody marketingowe na otrzymanie e-maili lub SMS-ów. Zlecając działania marketingowe profesjonalistom, zyskujesz pewność, że baza klientów będzie się stale powiększać, a treści prezentowane w przestrzeni publicznej spełnią surowe wymogi ustawodawcy. 

Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia w marketingu? Chętnie pomożemy!

Dzięki nam będziesz miał pewność, że wszystko będzie skuteczne, etyczne i zgodne z przepisami.
Wypełnij formularz